erasmus

The curriculum „Support for youth identities in diverse Europe (SIDE)“


Intensyvaus studijų kurso optimalaus jaunimo identiteto ugdymui programa.

Skaidrės

Čia rasite paskaitų skaidres, kurios buvo naudojamos intensyvaus studijų kurso “Support to youth identities in diverse Europe (SIDE)” metu. Skaidrės parengtos anglų kalba.

"SIDE in practice. STUDENT VIDEOS"


Studentų atsiliepimai

Labai ačiū už jūsų didelį įsitraukimą ir atsidavimą mokyti mus – niekas nemotyvuoja geriau nei mokymasis iš aistringų ir smalsių mokytojų! Man labai pasisekė patekti į tokią aplinką dviem savaitėms.

Puiki sąveika tarp temos (tapatumo vystymasis) ir pačių studentų profesinio ir asmeninio kelio!

Iš intensyvaus studijų kurso namo parsivežu patirtį, naujas draugystes ir komandinio darbo įgūdžius. Dar kartą pamačiau, kad kiekvienas iš mūsų esame savaip unikalus ir gražus.

Aukšti darbštumo standartai ir vertinga informacija!

Naujos žinios, nauji išmokti dalykai, nauja auganti tapatybė, nauji požiūrio kampai į supančią aplinką, į save.

Man labiausiai patiko sąveika tarp kultūrų, kolegiški dėstytojų ir studentų tarpusavio santykiai, nepriverstinis įsitraukimas į paskaitas ir baigiamąsias užduotis.

Dėstytojai buvo puikūs. Paskaitos ir projektai – labai įdomūs ir tikrai keliantys iššūkių.

man patiko, kad dėstytojai turėjo gana didelių lūkesčių studentams, bet tuo pačiu tiek vieni, tiek kiti buvo labai įsitraukę; dėstytojai labai palaikė ir skatino studentus.

These materials were produced within the framework of the INSIDE Project. The project has been funded with support from the European Commision. Publications and products reflect only the views of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.